{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

 

荔枝角門市

荔枝角香港工業中心B座3樓b9-4
開放時間﹕

11am - 8pm (星期一至五)
10am - 7pm(星期六、日及公眾假期)
SexFunHK x Mens99
可供現埸購物
門市地址

我地冇門市,所以我地同Sex Fun HK合作,只要去到佢地門市,埋單時講你係mens99會員,你都可以用番你之前有既會員同有既會員優惠。更加可以儲分,我地網店亦都貼近門市價錢,務求你可以在網上睇,門市買,所以不用怕價錢不一樣。
荔枝角門市可以服務到周邊地區的顧客,無論你是在美孚、深水埗、長沙灣,你都可以極容易來到門市購物。

門市內部相
好多產品,上門市睇睇!
門市內部相1 門市內部相2 門市內部相3

我地好明白呢d用品網購滿足不到你們,很明白你很需要到門市看一看。所以我們與第2間商店合作,提供一個舒服的環境給你們。你可以在這裡慢慢看到你想要的產品,親手用手去撫摸包裝,甚至有大量sample給你們去試,去看看手中的產品是不是你想要的成人玩具及不同的用品。

店鋪內部相1 店鋪內部相2 店鋪內部相3
店鋪內部相4 店鋪內部相5 店鋪內部相6

門市除現金的付款方法﹕

1) Visa / Master / American Express信用卡

2) Alipay

3) wechat pay

4) Apple pay

5) Google pay

6) Payme